Program Hakkında

İmâm-ı Rabbânî Ahmed Sirhindî XVII. yüzyılda Hindistan’da yaşamış bir âlim ve sûfîdir. O bir taraftan İslâmiyet’in Kur’ân ve sünnet çizgisinde yorumlanması ve toplumun hurâfelerden arındırılması için mücâdele etmiş, bir taraftan da tasavvuf yolunun yüksek tecrübelerine erişip edindiği bilgileri dostları ile paylaşmıştır. Yaşadığı dönemde özellikle Hindistan’da müslümanların din ve tasavvuf anlayışını düzene koymak için mücâdele etmiş, tekke ile medreseyi, sûfîlerle âlimleri uzlaştırmak için gayret sarfetmiştir.

Dönemindeki pâdişahlarının İslâmiyet’e aykırı uygulamalarına sessiz kalmayan İmâm-ı Rabbânî hapsedilmeyi göze almış ancak ilkelerinden ve mücâdelesinden vaz geçmemiştir. Sonunda çabaları ve mücâdelesi sonuç vermiş, müslümanların din ve tasavvuf anlayışında önemli bir canlanma ve yenilenme meydana gelmiştir. Bu yönleriyle o, toplumun din ve tasavvuf anlayışını yenileyen (müceddid) bir rehber olarak telakkî edilmiş ve kendisine “Müceddid-i Elf-i Sânî” (hicrî ikinci bin yılın yenileyicisi) lakabı verilmiştir.

Dış mihrakların İslamiyet’i içeriden dejenere etme yolundaki faaliyetlerinin hızlandığı günümüzde İmâm-ı Rabbâni’yi anmak, anlamak ve onun misyonunu tekrar hatırlamak önemli bir hizmet olacaktır. Ayrıca onun tasavvuf tarihine ve kültürüne kazandırdığı yeni kavramlar ile Kur’an-Sünnet çizgisindeki tasavvuf anlayışının hatırlanmasına ihtiyaç vardır. Ülkemizde Mektûbât isimli eseriyle tanınan ve başka eserleri de olan bu büyük Allah dostunun düşünce dünyasının günümüz insanına ilmi bir üslupla anlatılması için yurt içi ve yurt dışından 40 kadar akademisyen katılımcı ile bu sempozyum hazırlanmıştır.

Sempozyum, Aziz Mahmud Hüdâyî Vakfı İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi’nin (İSTAM) koordinatörlüğü’nde, Üsküdar Belediyesi ve Marmara Ün. İlahiyat Fakültesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilecektir.

Not: Program ücretsiz olup, tüm halkımız davetlidir.


ULUSLARARASI İMÂM-I RABBÂNÎ SEMPOZYUMU AFİŞİNİ (PDF Olarak) İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

ULUSLARARASI İMÂM-I RABBÂNÎ SEMPOZYUMU DAVETİYESİNİ (PDF Olarak) İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

ULUSLARARASI İMÂM-I RABBÂNÎ SEMPOZYUMU PROGRAMI (PDF Olarak) İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

ULUSLARARASI İMÂM-I RABBÂNÎ SEMPOZYUMU ÖZET KİTAPCIĞI'NI (PDF Olarak) İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

* Dosyaları indimek için linke sağ tıklayıp hedefi/bağlantıyı farklı kaydeti seçiniz.